Organizatorzy Konferencji

PZITB+PSk

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491; ze zm.) spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie wprowadzeniem zakazu zgromadzeń, Komitet Organizacyjny XVI Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego" podjął decyzję o przełożeniu terminu odbywania się Konferencji na 26-28 października 2020 r.
Ze względu na sytuację i przekładanie imprez masowych, w szczególności imprez targowych, nowy termin Konferencji podyktowany jest dostępnością miejsc noclegowych w hotelach. Wyrażamy głęboką nadzieję, że sytuacja w kraju ulegnie poprawie i Konferencja w nowym, jesiennym terminie, będzie mogła się odbyć. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana terminu może kolidować z innymi Państwa planami i zobowiązaniami i w związku z tym prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Konferencji do 30 kwietnia br.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Patronat Honorowy

wojewoda

Zbigniew KONIUSZ - Wojewoda Świętokrzyski

marszałek

Andrzej BĘTKOWSKI - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Patronat Konferencji

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Mgr Norbert KSIĄŻEK - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Dr inż. Robert GERYŁO - Dyrektor ITB
 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI - Prezes PIIB
 
Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Mgr inż. Ryszard TRYKOSKO - Przewodniczący ZG PZITB
 
Politechnika Świętokrzyska
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI - Rektor PŚk
 
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa
 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa
 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa
 
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa

Patronat medialny

IiB
Mosty  Builder    NBI  BI  Hale PB SAE IiB IiB BiP

Partner Merytoryczny Konferencji

Peri

  


 

Sponsorzy Konferencji

• BARG Zachód Sp. z o.o.
• DLUBAL Software Sp. z o.o.
• Hilti Poland Sp. z o.o., Warszawa
• Jordahl and Pfeifer Technika Budowlana Sp z o.o., Krępice
• Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• MC - Bauchemie Sp. z o.o., Środa Wielkopolska
• PERI Polska Sp. z o.o.
• Polska Izba Inżynierów Budownictwa
• Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo - Hestia S.A., Gliwice
• Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
• Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

COPYRIGHT © 2019 "RZECZOZNAWSTWO 2020". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska