Program konferencji obejmuje:

  1. Referaty zamawiane w formie wykładów.
  2. Referaty zgłoszone przez uczestników nt. rozwiązania ciekawych problemów w budownictwie.
  3. Dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady i referaty.
  4. Prezentacje sprzętu diagnostycznego, nowoczesnych technologii oraz materiałów do napraw i wzmocnień.
  5. Spotkania inżynierskie.

•  Referaty w materiałach konferencyjnych drukowane będą na prawach rękopisu - za zgodą autorów - mogą być wydrukowane w czasopismach inżynierskich o tematyce budowlanej;.

•  W czasie konferencji można będzie nabyć po cenach promocyjnych najnowsze publikacje z zakresu budownictwa, a także przygotowaną monografię pt. „Diagnostyka techniczna obiektów budowlanych”.

Miejsce i czas trwania konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 13–15 maja 2020 r. w hotelu „ECHO” w Cedzynie k. Kielc. Uczestnicy Konferencji zakwaterowani będą w hotelu „ECHO” i w hotelu „UROCZYSKO” położonym w sąsiedztwie oraz w hotelu „IBIS” w Kielcach. Dla uczestników konferencji zakwaterowanych w Kielcach dogodny dojazd do hotelu „ECHO” w Cedzynie będzie zapewniony. Rozpoczęcie konferencji 13 maja (środa) godz. 12:00. Zakończenie konferencji 15 maja (piątek) około godz. 14:00

COPYRIGHT © 2019 "RZECZOZNAWSTWO 2020". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska