Cel Konferencji

Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo–Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.
Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów zmienia sposób użytkowania lub ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonego zagrożenia i awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie i pożary, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy szczególnie z zakresu: zastosowania nowych materiałów, prowadzenia monitoringu i diagnostyki oraz stosowanych w tym celu metod badawczych i interpretacji uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych oraz metod napraw i wzmacniania. Wszystko to powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry przygotowanej do podejmowania tych bardzo odpowiedzialnych zadań, a tym samym potrzebę współpracy i transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Tematyka warsztatów

  1. Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.
  2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
  3. Oceny stanów technicznych, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.
  4. Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych.
  5. Metody ocen właściwości cieplnych obiektów budowlanych.
  6. Ocena bezpieczeństwa obiektów po pożarze.

* Uczestnicy Konferencji otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego, wydane przez Organizatorów.

 

COPYRIGHT © 2019 "RZECZOZNAWSTWO 2020". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska