Komitet Naukowo-Programowy

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Sekretarz

Prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska

Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS
Prof. dr hab. inż. Wiesław BUCZKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
Dr inż. Robert GERYŁO
Prof. dr hab. inż. Anna HALICKA
Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA
Prof. dr hab. inż. Marek IWAŃSKI
Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz KODA
Dr inż. Krzysztof KUCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Mieczysław S. KUCZMA
Mgr inż. Krzysztof LATOSZEK
Dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. ITB
Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS
Prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER
Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA
Prof. dr hab. inż. Andrzej S. NOWAK
Dr inż. Marian PŁACHECKI
Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
Dr hab. inż. Barbara RYMSZA, prof. IBDiM
Prof. dr hab. inż. Zbigniew RUSIN
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI
Dr hab. inż. Jacek SZER
Dr inż. Jarosław SZULC
Prof. dr hab. inż. Marian TRACZ
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA

COPYRIGHT © 2019 "RZECZOZNAWSTWO 2020". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska