Program konferencji obejmuje:

  1. Referaty zamawiane w formie wykładów.
  2. Referaty zgłoszone przez uczestników nt. rozwiązania ciekawych problemów w budownictwie.
  3. Dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady i referaty.
  4. Prezentacje sprzętu diagnostycznego, nowoczesnych technologii oraz materiałów do napraw i wzmocnień.
  5. Spotkania inżynierskie.

•  Referaty w materiałach konferencyjnych drukowane będą na prawach rękopisu - za zgodą autorów - mogą być wydrukowane w czasopismach inżynierskich o tematyce budowlanej;.

•  W czasie konferencji można będzie nabyć po cenach promocyjnych najnowsze publikacje z zakresu budownictwa, a także przygotowaną monografię pt. „Diagnostyka techniczna obiektów budowlanych”.

Miejsce i czas trwania konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 26–28 października 2020 r. w hotelu „ECHO” w Cedzynie k. Kielc. Uczestnicy Konferencji zakwaterowani będą w hotelu „ECHO” i w hotelu „UROCZYSKO”. Rozpoczęcie konferencji 26 października (poniedziałek) godz. 12:00. Zakończenie konferencji 28 października (środa) około godz. 14:00

PROGRAM KONFERENCJI

COPYRIGHT © 2019 "RZECZOZNAWSTWO 2020". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska