Prezentacje • Promocje • Sponsoring

W czasie obrad Konferencji przewidywana jest możliwość prezentacji sprzętu pomiarowo-badawczego stosowanego do badań i monitoringu obiektów budowlanych, a także nowoczesnych technologii budowlanych oraz sposobów napraw i wzmocnień konstrukcji. Organizatorzy proponują także możliwość promocji firm w czasie trwania Konferencji.
Szczegółowe informacje, w tym koszty i warunki prezentacji, wystaw oraz promocji zawiera niżej zamieszczona tabela.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty Zgłoszenia promocji firmy.

PROMOCJA / PREZENTACJA Cena jednostkowa
Prezentacja audio-wizualna sprzętu badawczego / nowoczesnych metod wzmacniania, itp. (1 moduł - 20 min.)* 2000 PLN
(+23% VAT)
Reklama kolorowa w materiałach konferencyjnych (1 strona – specyfikacja graficzna zostanie określona w późniejszym terminie) 1000 PLN
(+23% VAT)
Stoisko informacyjno-wystawiennicze*
(eksponaty i plansze oraz niezbędne gabloty i stelaże Wystawca dostarcza, montuje i demontuje we własnym zakresie; stoliki i krzesła znajdują się na miejscu)
700 PLN za m kw.
(+23% VAT)
Plansza reklamowa firmy wystawiona na sali obrad
(cena za 1 m kw.)
1000 PLN
(+23% VAT)
Materiały reklamowe dla uczestników konferencji
(opłata za jeden rodzaj)
1000 PLN
(+23% VAT)
* Cena nie obejmuje kosztów udziału w obradach Konferencji, materiałów konferencyjnych, zakwaterowania oraz wyżywienia.
 

COPYRIGHT © 2019 "RZECZOZNAWSTWO 2020". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska