XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”
26-28 października 2020 roku
CEDZYNA k. Kielc

Terminy organizacyjne*

10.12.2019

Zgłoszenie uczestnictwa i tytułu oraz streszczenia referatu na Karcie zgłoszenia lub drogą elektroniczną poprzez stronę:
www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl

16.12.2019

Wstępna kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowo-Programowy

20.12.2019

Powiadomienie autorów o wynikach wstępnej kwalifikacji oraz podanie wytycznych

10.02.2020

Nadesłanie do organizatorów pełnych tekstów referatów (napisanych wg podanych wytycznych) z załączoną wersją elektroniczną

15.09.2020

Zgłoszenie uczestnictwa
drogą elektroniczną: www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl

15.09.2020

Zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego programu Konferencji oraz przesłanie programu do osób przyjętych na Konferencję

15.09.2020

Zgłoszenie promocji – drogą elektroniczną

22.10.2020

Przesłanie do Komitetu Organizacyjnego prezentacji przygotowanych w formacie PowerPoint (*.ppt lub *.pptx)

 

*Po przesunięciu terminu Konferencji na październik

COPYRIGHT © 2019 "RZECZOZNAWSTWO 2020". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska