Warunki uczestnictwa

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• Zakwaterowanie (2 noclegi: 13/14.05 i 14/15.05.2020);
   w cenę noclegu wliczone jest śniadanie
• Wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje oraz kawa, herbata podczas przerw)
• Materiały konferencyjne

Koszt pełnego uczestnictwa przy zakwaterowaniu
w pokoju 2-os. wynosi
1200 PLN
(+23 % VAT)
Koszt pełnego uczestnictwa przy zakwaterowaniu
w pokoju 1-os. wynosi
1450 PLN
(+23% VAT)
Koszt udziału w konferencji bez noclegów i śniadań wynosi 950 PLN
(+23% VAT)
UDZIAŁ ZDALNY 250 PLN
(+23% VAT)

Opłacenie kosztów uczestnictwa

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, również przy ustaleniu hotelu zakwaterowania. Organizatorzy proszą osoby i instytucje dokonujące wpłat zbiorowych o wyszczególnienie danych personalnych i wysokości wpłat za poszczególne osoby oraz podanie dokładnego adresu wraz z numerem NIP w celu wystawienia faktury VAT.

Odzyskanie wniesionej wpłaty
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, zgłoszonej pisemnie w terminie do jednego miesiąca przed jej rozpoczęciem, wniesiona opłata może być zwrócona w wysokości 50% wpłaty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem Konferencji wniesione wpłaty nie będą zwracane. W przypadku nieprzyjęcia referatu opłata za udział w Konferencji może być zwrócona w całości.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia można dokonać wypełniając zamieszczony tu Formularz zgłoszenia uszestnictwa albo pobierając plik w formacie PDF do wydruku. Wydrukowaną kartę zgłoszenia uczestnictwa nalezy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego pocztą, faksem lub e-mailem.

COPYRIGHT © 2019 "RZECZOZNAWSTWO 2020". Webmaster kutmb | Politechnika Świętokrzyska